Giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa – Bài 2

Giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa

弟  二 课:BÀI 2

你身体好吗?

Bạn có khỏe không ?

How is your health ?

MẪU CÂU

你早!

Ní zảo
Chào bạn ( chỉ dùng cho buổi sáng)
你身体好吗?

Nǐ shēntǐ hǎo ma? 
Sức khỏe của bạn tốt không?
谢谢

Xie xie
Cảm ơn
在见

Zai jian
Tạm biệt

ĐÀM THOẠI

李老师: 你早!

Lǐ lǎoshī: Nǐ zǎo!

王 老 师: 你早!

Wáng lǎoshī: Nǐ zǎo!

李 老师: 你 身体好吗?

Lǐ lǎoshī: Nǐ shēntǐ hǎo ma?

王 老师: 很好, 谢谢!

Wáng lǎoshī: Hěn hǎo, xièxiè!

********************************

张老师: 你们好吗?

Zhāng lǎoshī: Nǐmen hǎo ma?

学生 A, B: 我 们都很好, 您身体好吗?

Xuéshēng A, B: W wǒmen dōu hěn hǎo, nín shēntǐ hǎo ma?

张 老师: 也很好, 在见!

Zhāng lǎoshī: Yě hěn hǎo, zài jiàn!

学 生: 在见!

Xuéshēng: Zài jiàn!

Chú thích

1.“你早” “Chào bạn !”
Câu chào hởi. Chỉ chào nhau khi gặp gỡ vào buổi sáng.

2.您 “Ông, bà, ngài”
Dạng kính trọng của ” 您 “, thường dùng để xưng hô với người lớn tuổi, già cả. Trong giao tiếp, dể tỏ ra lịch sự, đối với người ngang hang, nhẩt là những người mới gặp fan dầu cũng có thể dùng từ này .

TỪ VỰNG

Chữ cứngPhiên Âm Âm Hán ViệtNghĩa

zǎo
Tảo Sớm
身体

shēntǐ
Thân thểSức khỏe, thân thể
谢 谢

xièxiè
Tạ tạCảm ơn
在见

zài jiàn
Tái kiếnHẹn gặp lại, tạm biệt
老师

lǎoshī
Lão sưThầy, cô giáo
学生

xuéshēng
Học sinhHọc sinh, học trò

nín
Nhẫn, nâmNgài, ông bà

NhấtMột

Èr
Nhịhai

sān
tamba

TứBốn

ngũnăm
六 

liù
Lụcsáu

ThấtBảy

báttám

jiǔ
Cửuchín

shí
ThậpMười

hào
Hiệungày
今天

jīntiān
Kim thiên
 
Hôm nay
 

Hướng dẫn viết từ mới theo thuận bút

Danh từ riêng


họ Lý

wáng
họ Vương

zhāng
họ Trương
Trung tâm tiếng Trung tại Hà Nội ?

BÀI TẬP NGỮ ÂM

Phân biệt âm

Shāngliáng  商量
Xiàngliàng 向量
Jīxīn   鸡心
Zhīxīn   知心
Zájì  杂技
Zázhì  杂志
Dàxǐ  大 喜
Dàshǐ  大 使
Bù jí  不急
Bù zhí  不直
Xīshēng 牺牲
shī shēng 师生

Phân biệt thanh điệu

Bā kē 八棵
Bàkè 罢课
bù gāo 不高
bùgào布告
Qiánxiàn 前线
Qiānxiàn 牵线
Xiǎojiě 小姐
xiǎo jiē 小街
Jiàoshì  教室
Jiàoshī 教师

Đọc các từ ngữ sau

Zǒulù走路  
Chūfā  出发
Shōurù  收入
Liànxí  练习
Yǎnxì  演戏
Sùshè   宿舍

ÔN LẠI BÀI CŨ : GIÁO TRÌNH 301 CÂU ĐÀM THOẠI TIẾNG HOA – BÀI 1

HỌC TIẾP BÀI MỚI : GIÁO TRÌNH 301 CÂU ĐÀM THOẠI TIẾNG HOA – BÀI 3

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *