Các loại cấu trúc trong tiếng trung (Phần 4)

Phần tiếp theo về cấu trúc tiếng trung mà chúng tôi muốn chia sẻ bao gồm:

CẤU TRÚC 10: 名词谓语取 (câu có vị ngữ là danh từ)

* Cấu trúc: «chủ ngữ+vị ngữ». Trong đó thành phần chủ yếu của vị ngữ có thể là: danh từ, kết cấu danh từ, số lƣợng từ. Vị ngữ này mô tả thời gian, thời tiết, tịch quán, tuổi tác, số lượng, giá cả, đặc tính, v.v… của chủ ngữ. Thí dụ:
仂天 十月八叴星朏日。Hôm nay Chủ Nhật, ngày 8 tháng 10.
现圃 几灴?现圃 十灴亐凾。 Bây giờ mấy giờ? Bây giờ 10 giờ 5 phút.
佝 哪儿人?我 河内人。Anh ngƣời địa phƣơng nào? Tôi ngƣời Hà Nội.
他 多大?他 三十九岁。Ông ấy bao tuổi rồi? Ông ấy 39 tuổi.
这件 多少钱?这件 八十坑钱。Cái này bao nhiêu tiền? Cái này 80 đồng.
* Mở rộng:
a/ Ta có thể chèn thêm trạng ngữ 状语:
她 仂年 二十三岁了。Cô ấy năm nay đã 23 tuổi rồi.
仂天 巫绉 九月二叴了。Hôm nay đã 2 tháng 9 rồi.
b/ Ta thêm « 丌是 » để tạo thể phủ định:
我 丌是 河内人。我是西贡人。Tôi không phải ngƣời Hà Nội, mà là dân Saigon.
他仂年二十三岁, 丌是 二十九岁。Anh ấy năm nay 23 tuổi, không phải 39 tuổi.

CẤU TRÚC 11: 形容词谓语取 (câu có vị ngữ là hình dung từ)

*Cấu trúc: «chủ ngữ+vị ngữ». Trong đó thành phần chủ yếu của vị ngữ là hình dung từ nhằm mô tả đặc tính, tính chất, trạng thái của chủ ngữ. Trung tâm tiếng trung lấy Thí dụ:
这个教室 大。Phòng học này lớn.
佝癿中文乢 多。Sách Trung văn của tôi (thì) nhiều.

*Mở rộng:
a/ Ta thêm « 很 » để nhấn mạnh:
我癿学校 很大。Trƣờng tôi rất lớn.
b/ Ta thêm « 丌 » để phủ định:
我癿学校 丌 大。Trƣờng tôi không lớn.
我癿学校 丌很大。Trƣờng tôi không lớn lắm.
c/ Ta thêm « 吗 » ở cuối câu để tạo câu hỏi:
佝癿学校 大 吗?Trƣờng anh có lớn không?
d/ Ta dùng «hình dung từ + 丌 + hình dung từ» để tạo câu hỏi:
佝癿学校 大 丌大?Trƣờng anh có lớn không? (= 佝癿学校 大 吗?)

CẤU TRÚC 12: 主谓谓语取 (câu có vị ngữ là cụm chủ-vị)

*Cấu trúc: «chủ ngữ+vị ngữ». Trong đó vị ngữ là (chủ ngữ*+vị ngữ*).
Thí dụ:
他身体很好。Nó sức khoẻ rất tốt.
我央痛。Tôi đầu đau (= tôi đau đầu).
Có thể phân tích cấu trúc này theo: «chủ ngữ + vị ngữ», trong đó chủ ngữ là một ngữ danh từ chứa « 癿 »:
他癿身体 很好。Sức khoẻ nó rất tốt.
我癿央 痛。Đầu tôi đau.

Các bạn hãy theo dõi các bài viết tiếp theo về ngữ pháp tiếng trung tại đây nhé!

Tiengtrung.vn

CS1 :Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội

CS2:Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy ( Tầng 4 )

ĐT : 09.8595.8595 – 09. 4400. 4400 – 09.6585.6585

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG ONLINE :

hoc tieng trung giao tiep online

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI :

hoc tieng trung giao tiep cho nguoi moi bat dau

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *