Anh ta đang làm gì thế?

第二十课:她在做什么呢

Anh ta đang làm gì thế?

一,课文

(一)她 在 做 什 么 呢 tāzàizuòshénme ne

Phạm Dương Châu – tiengtrung.vn

(玛丽问爱德华,麦克在不在宿舍。。。)mǎlìwènàidéhuá, màikèzàibùzàisùshè…

玛丽:麦克在宿舍吗?

Mǎlì: Màikèzàisùshè ma?

爱德华:在。

Àidéhuá: Zài.

玛丽:她在做什么呢?

Mǎlì: Tāzàizuòshénme ne?

爱德华:我来的时候,他正在听音乐呢.

Àidéhuá: Wǒlái de shíhòu, tāzhèngzàitīngyīnyuè ne.

(玛丽到麦克宿舍。。。)Mǎlìdàomàikèsùshè…

玛丽:你是不是在听音乐呢?

Mǎlì: Nǐshìbùshìzàitīngyīnyuè ne?

麦克:没有。我在听课文录音呢。

Màikè: Méiyǒu. Wǒzàitīngkèwénlùyīn ne.

玛丽:下午你有事儿吗?

Mǎlì: Xiàwǔnǐyǒushìr ma?

麦克:没有事儿。

Màikè: Méiyǒushìr.

玛丽:我们一起去书店,好吗?

Mǎlì: Wǒmenyīqǐqùshūdiàn, hǎo ma?

麦克:你要买什么书?

Màikè: Nǐyāomǎishénmeshū?

玛丽:我想买一本《汉 – 英词典》。

Mǎlì: Wǒxiǎngmǎiyīběn “hàn – yīngcídiǎn”.

麦克:我们怎么去呢?

Màikè: Wǒmenzěnmeqù ne?

玛丽:坐车去吧。

Mǎlì: Zuòchēqùba.

麦克:骑车去怎么样?

Màikè: Qíchēqùzěnmeyàng?

玛丽:行

Mǎlì: Xíng

(二)谁叫你们语法shuíjiàonǐmenyǔfǎ

田芳:玛丽,你们有几门课?

Tiánfāng: Mǎlì, nǐmenyǒujǐménkè?

玛丽现在只有三门课:综合课,听力课和阅读课。

Mǎlì: Xiànzàizhǐyǒusānménkè: Zònghékè, tīnglìkèhéyuèdúkè.

田芳:有体育课吗?

Tiánfāng: Yǒutǐyùkè ma?

玛丽:没有。

Mǎlì: Méiyǒu.

田芳:林老师叫你们什么?

Tiánfāng: Línlǎoshījiàonǐmenshénme?

玛丽:他叫我们听力和阅读。

Mǎlì: Tājiàowǒmentīnglìhéyuèdú.

田芳:谁叫你们语法和课文?

Tiánfāng: Shuíjiàonǐmenyǔfǎhékèwén?

玛丽:王老师。

Mǎlì: Wánglǎoshī.

二,生词

来 Lái đến, tới

时候 shíhòu khi, lúc

正 zhèng đúng, đang

在 zài ở, tại, vào, đang

录音 lùyīnghiâm

怎么 zěnme thếnào

坐 zuò ngồi

骑 qí cưỡi, đạp (xe)

教 jiào dạy (học)

音乐yīnyuè âmnhạc

事shì sự việc

书店shūdiàn hiệu sách, nhà sách

想xiǎng nghĩ, muốn, nhớ

汉英hànyīng Trung – Anh

现在xiànzài bây giờ

行xíng đi (đường), được

门mén môn (học)

课kè môn học, bài học

综合 zònghé tổng hợp

听力tīnglì khả năng nghe

阅读yuèdú đọc, đọc hiểu

体育tǐyù thể dục, thể thao

补充生词 bǔchōngshēngcí

录像lùxiàng video

电子diànzǐ điện tử

游戏yóuxì trò chơi, chơi đùa

飞机fēijī máy bay

火车huǒchē tàu hỏa

走路zǒulù đi đường, đi bộ

口语kǒuyǔ khẩu ngữ

打的dǎdī đi taxi

Tiengtrung.vn

CS1 :Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội

CS2:Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy ( Tầng 4 )

ĐT : 09.8595.8595 – 09. 4400. 4400 – 09.6585.6585

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG ONLINE :

hoc tieng trung giao tiep online

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI :

hoc tieng trung giao tiep cho nguoi moi bat dau

https://trungtamtiengtrung.com/ chúc các bạn học tốt!

Đánh giá bài viết

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*