NGỮ PHÁP BÀI 21

Trung tâm tiếng trung muốn giới thiệu đến các bạn học những mẫu câu trong phần ngữ pháp tiếng trung:

动作行为的目的和方式的表达:连动句

Cách biểu đạt mục đích và phương thức của hành vi động tác: Câu liên động

谓语有两个或两个以上的动词或动词词组组成的句子叫连动句。

Câu liên động là câu mà vị ngữ có 2 hoặc nhiều hơn 2 động từ hoặc cụm động từ tạo thành.

  1. 表达动作行为的目的:“去/ 来 + (什么地方) + 做什么”
  2. Biểu đạt mục đích của hành vi động tác: “去/ 来 + (địa điểm nào đó) + làm gì”
  • 他明天去上海参观。TāmíngtiānqùShànghǎicānguān.
  • 我来中国学习汉语。WǒláiZhōngguóxuéxíHànyǔ.
  1. 怎么做某事 Làm việc gì đó như thế nào
  • 我们坐飞机去上海。WǒmenzuòfēijīqùShànghǎi.
  • 他们骑车去。Tāmenqíchēqù.
  • 你用汉语翻译这句子。NǐyòngHànyǔfānyìzhèjùzi.

Tiengtrung.vn

CS1 :Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội

CS2:Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy ( Tầng 4 )

ĐT : 09.8595.8595 – 09. 4400. 4400 – 09.6585.6585

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG ONLINE :

hoc tieng trung giao tiep online

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI :

hoc tieng trung giao tiep cho nguoi moi bat dau

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *