在公共汽车上 Trên xe buýt

https://www.youtube.com/watch?v=Ems27KUvStY

在公共汽车上 Trên xe buýt

样句 Mẫu câu

小姐,这条线公共汽车去桐春市场吗?Xiǎojiě, zhè tiáo xiàn gōnggòng qìchē qù tóng chūn shìchǎng ma?

Cô ơi, tuyến xe này có đi đến chợ Đồng Xuân không?

不,去机场。Bù, qù jīchǎng.

Không, đi sân bay.

请问,去升龙桥要哪边下车?Qǐngwèn, qù shēng lóng qiáo yào nǎ biān xià chē?

Xin hỏi, đi đến cầu Thăng Long thì xuống xe ở chỗ nào?

到黄国越路下车。Dào huáng guó yuèlù xià chē.

Đến đường Hoàng Quốc Việt thì xuống xe.

给我一张去动物园的票。Gěi wǒ yī zhāng qù dòngwùyuán de piào.

Cho tôi một vé đi vườn bách thú.

给你这···3千块。Gěi nǐ zhè•••3 qiān kuài.

Của anh đây… 3 nghìn.

小朋友,到站的时候跟我通知。Xiǎopéngyǒu, dào zhàn de shíhòu gēn wǒ tōngzhī.

Anh bạn, làm ơn đến bến thì thông báo cho tôi biết.

好请你放心。Hǎo qǐng nǐ fàngxīn.

Được, anh yên tâm.

到站了,你下车啊。Dào zhànle, nǐ xià chē a.

Đến bến rồi, anh xuống xe đi.

小朋友,你要下车吗?Xiǎopéngyǒu, nǐ yào xià chē ma?

Anh bạn, anh có xuống xe không?

不,我到下一站。Bù, wǒ dào xià yí zhàn.

Không, tôi đến trạm sau mới xuống.

会话

A:小弟,请问去机场坐几号线车?Xiǎodì, qǐngwèn qù jīchǎng zuò jǐ hào xiàn chē?

B:你做07线车。Nǐ zuò 07 xiàn chē.

A:在哪里等车?Zài nǎlǐ děng chē?

B:你到纸桥等07号车。Nǐ dào zhǐ qiáo děng 07 hào chē.

A:几分钟有一趟?Jǐ fēnzhōng yǒuyī tàng?

B:15分钟。15 Fēnzhōng.

A:我来机场后我还找车去泰原生要怎么走?Wǒ lái jīchǎng hòu wǒ hái zhǎo chē qù tài yuánshēng yào zěnme zǒu?

B:机场前面可以打车去泰原省。Jīchǎng qiánmiàn kěyǐ dǎchē qù tài yuán shěng.

A:谢谢你。Xièxiè nǐ.

B:别客气。Bié kèqì.

生词 Từ vựng:

机场Jīchǎng: sân bay

动物园dòngwùyuán: vườn bách thú

前面qiánmiàn: trước mặt

怎么zěnme: như thế nào

河内市hénèi shì: thàn phố Hà Nội

胡志明市húzhìmíng shì: thành phố Hồ Chí Minh

海防市hǎifáng shì: thành phố Hải Phòng

广宁省guǎng níng shěng: tỉnh Quảng Ninh

北宁省běiníng shěng: tỉnh Bắc Ninh

广平省guǎng píng shěng: tỉnh Quảng Bình

平阳省píngyáng shěng: tỉnh Bình Dương

南方nánfāng: miền Nam

北方běifāng: miền Bắc

中部zhōngbù: miền Trung

顺化市shùn huà shì: thành phố Huế

泰原市tài yuánshì: thành phố Thái Nguyên

Tiengtrung.vn

CS1 :Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội

CS2:Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy ( Tầng 4 )

ĐT : 09.8595.8595 – 09. 4400. 4400 – 09.6585.6585

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG ONLINE :

hoc tieng trung giao tiep online

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI :

hoc tieng trung giao tiep cho nguoi moi bat dau

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *