Hư và sửa chữa

https://www.youtube.com/watch?v=Nf9Z0CIOadc

损坏与修理 Sǔnhuài yǔ xiūlǐ
Hư và sửa chữa

Học nói tiếng trung với những mẫu câu dưới đây nhé!

我的车坏了, 你能帮助我吗?wǒ de jū huàile, nǐ néng bāngzhù wǒ ma?
Xe của tôi hư rồi, anh có thể giúp tôi không?
我的车没汽油了Wǒ de jū méi qìyóule
Xe của tôi hết xăng rồi
我把钥匙锁在车里面了wǒ bǎ yàoshi suǒ zài chē lǐmiànle
Chìa khóa bị khóa trong xe rồi
我的汽车/摩托车不能起动wǒ de qìchē/mótuō chē bùnéng qǐdòng
Xe hơi/ xe máy của tôi không thể khởi động
请给我连络故障服务qǐng gěi wǒ lián luò gùzhàng fúwù
Vui lòng liên lạc nơi phục vụ sự cố giúp tôi
请给我叫修车厂qǐng gěi wǒ jiào xiū chē chǎng
Vui lòng gọi gara giúp tôi
你可不可以带我到。。。?nǐ kěbù kěyǐ dài wǒ dào…?
Anh có thể đưa tôi đến,…?
最近的修车厂?Zuìjìn de xiū chē chǎng?
Gara gần đây nhất ở đâu?
最近的公用电话?Zuìjìn de gōngyòng diànhuà?
Điện thoại công cộng gần nhất đâu ?
最近的乡镇Zuìjìn de xiāngzhèn
Thị trấn gần nhất đâu ?
最近的紧急电话?Zuìjìn de jǐnjí diànhuà?
Điện thoại khẩn cấp gần nhất đâu ?
你可以运我的摩托车吗?Nǐ kěyǐ yùn wǒ de mótuō chē ma?
Anh có thể kéo xe máy của tôi không?
可以托我的车到修车厂吗?Kěyǐ tuō wǒ de jū dào xiū chē chǎng ma?
Có thể kéo xe của tôi đến gara không?
。。。可能毛病… Kěnéng máobìng
… có thể có vấn đề
可以补轮胎吗?kěyǐ bǔ lúntāi ma?
Có thể vá bánh xe không ?
可以给我换这个轮胎吗?Kěyǐ gěi wǒ huàn zhège lúntāi ma?
Có thể giúp tôi thay vỏ xe không ?
可以给我修一修,让我能开到。。。Kěyǐ gěi wǒ xiūyī xiū, ràng wǒ néng kāi dào…
Có thể giúp tôi sửa một chút, để tôi có thể chạy đến…
哪一家修车厂能帮助我?Nǎ yījiā xiū chē chǎng néng bāngzhù wǒ?
Gara nào có thể giúp tôi
我的汽车/自行车什么时候能修好?wǒ de qìchē/zìxíngchē shénme shíhòu néng xiūhǎo?
Xe hơi/ xe đạp của tôi khi nào sửa xong ?
你给我修好了没有?Nǐ gěi wǒ xiūhǎole méiyǒu?
Anh sửa giúp tôi xong chưa ?
我可以在这儿等你修好吗?Wǒ kěyǐ zài zhè’er děng nǐ xiūhǎo ma?
Tôi có thể đợi ở đây chờ sửa xong không?
修理费是多少?Xiūlǐ fèi shì duōshǎo?
Phí sửa chữa là bao nhiêu ?

Tiengtrung.vn

CS1 :Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội

CS2:Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy ( Tầng 4 )

ĐT : 09.8595.8595 – 09. 4400. 4400 – 09.6585.6585

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG ONLINE :

hoc tieng trung giao tiep online

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI :

hoc tieng trung giao tiep cho nguoi moi bat dau

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *