Đàm phán về phương thức thanh toán

Đàm phán về phương thức thanh toán 2

Hội thoại 1

海洋:现在我们谈一下付款的问题吧。请问你们接受什么付款方式?Hǎiyáng: Xiànzài wǒmen tán yīxià fùkuǎn de wèntí ba. Qǐngwèn nǐmen jiēshòu shénme fùkuǎn fāngshì?

Hải Dương: bây giờ chúng ta bàn về vấn đề thanh toán nhé. xin hỏi các ông chấp nhận phương thức thanh toán nào?

陈英:我们一般接受以信用证为付款方式。因为我们要求贵公司在银行开立信用证。Chén yīng: Wǒmen yībān jiēshòu yǐ xìnyòng zhèng wèi fùkuǎn fāngshì. Yīnwèi wǒmen yāoqiú guì gōngsī zài yínháng kāi lì xìnyòng zhèng.

Trần Anh: chúng tôi thường chấp nhận phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng. vì vậy, chúng tôi yêu cầu quý công ty mở thẻ tín dụng ở ngân hàng.

海洋:这样大的一笔付款,如果一次付款,对我们五年来说困难太大,会影响资金周转。Zhèyàng dà de yī bǐ fùkuǎn, rúguǒ yīcì fùkuǎn, duì wǒmen wǔ niánlái shuō kùnnán tài dà, huì yǐngxiǎng zījīn zhōuzhuǎn.

Hải Dương: một khoản tiền hàng lớn như thế nếu trả hết trong một lần thì khó khăn cho chúng tôi quá, vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc chu chuyển.

陈英:我觉得贵公司向农业银行申请长期贷款。Wǒ juédé guì gōngsī xiàng nóngyè yínháng shēnqǐng chángqí dàikuǎn.

Trần Anh: tôi thấy quý công ty nên xin ngân hàng nông nghiệp cho vay dài hạn.

海洋:这个想法恐怕不太实现。Zhège xiǎngfǎ kǒngpà bù tài shíxiàn.

Hải Dương: e rằng cách này không thể thực hiện được.

陈英:那你有什么建议呢?Nà nǐ yǒu shén me jiànyì ne?

Trần Anh: vậy ông có đề nghị gì không?

海洋:我建议采用分期付款的方式。Wǒ jiànyì cǎiyòng fēnqí fùkuǎn de fāngshì.

Hải Dương: tôi đề nghị chọn phương thức thanh toán theo đợt.

陈英:那么,我们投放的资金就更多了,我认为还必须有一家银行担保付款。Nàme, wǒmen tóufàng de zījīn jiù gèng duōle, wǒ rènwéi hái bìxū yǒu yījiā yínháng dānbǎo fùkuǎn.

Trần Anh: vậy thì số vốn mà chúng tôi bỏ ra lại càng nhiều, tôi cho rằng các ông cần có một ngân hàng bảo lãnh trả tiền.

海洋:也许你说得有道理。我们同意了。Yěxǔ nǐ shuō dé yǒu dàolǐ. Wǒmen tóngyìle.

Hải Dương: có lẽ ông nói có lý. Chúng tôi đồng ý.

Hội thoại 2 học nói tiếng trung

定红:早上好,美花小姐!很高兴再次见到你!Dìng hóng: Zǎoshang hǎo, měi huā xiǎojiě! Hěn gāoxìng zàicì jiàn dào nǐ!

Định Hồng: chào bà Mỹ Hoa! Rất vui khi gặp lại bà!

美花:我也一样。现在我们谈一下付款的问题吧。请问你们接受什么付款方式?Wǒ yě yīyàng. Xiànzài wǒmen tán yīxià fùkuǎn de wèntí ba. Qǐngwèn nǐmen jiēshòu shénme fùkuǎn fāngshì?

Mỹ Hoa: tôi cũng vậy. bây giờ chúng ta bàn về vấn đề thanh toán nhé. Xin hỏi các ông chấp nhận phương thức thanh toán nào?

定红:我们只接受瑞士法郎付款。Wǒmen zhǐ jiēshòu ruìshì fàláng fùkuǎn.

Định Hồng: chúng tôi chỉ chấp nhận thanh toán bằng phơ-răng Thụy Sĩ.

美花:但我们的公司没有瑞士法郎储备,还得向银行兑换,这样,对我们来说很不方便。我们认为美元更方便。 Dàn wǒmen de gōngsī méiyǒu ruìshì fàláng chúbèi, hái dé xiàng yínháng duìhuàn, zhèyàng, duì wǒmen lái shuō hěn bù fāngbiàn. Wǒmen rènwéi měiyuán gèng fāngbiàn.

Mỹ Hoa: nhưng công ty chúng tôi không có phơ-răng Thụy Sĩ dự trữ, chúng tôi phải đổi ngân hàng, điều này rất bất lợi cho chúng tôi. Chúng tôi cho rằng đô la Mỹ tiện hơn.

定红:坦率地说,你也知道现在美元疲软,对我们这样基础不太雄厚的公司来说,更担一定的风险。Tǎnshuài de shuō, nǐ yě zhīdào xiànzài měiyuán píruǎn, duì wǒmen zhèyàng jīchǔ bù tài xiónghòu de gōngsī lái shuō, gèng dān yīdìng de fēngxiǎn.

Định Hồng: thẳng thắn mà nói, bà biết đấy, hiện nay đô la Mỹ đang sụt giá, đối với một công ty cơ sở không được hùng hậu như công ty chúng tôi thì phải gánh những rủi ro nhất định.

美花:如果贵公司坚持用瑞士法郎支付,我们只好另外其寻找机会了。Rúguǒ guì gōngsī jiānchí yòng ruìshì fàláng zhīfù, wǒmen zhǐhǎo lìngwài qí xúnzhǎo jīhuìle.

Mỹ Hoa: nếu quý công ty kiên quyết dùng phơ-răng Thụy Sĩ để thanh toán thì chúng tôi đành tìm cơ hội khác vậy.

定红:为了今后继续合作,在一定条件下,也可以接受美元付款。Wèile jīnhòu jìxù hézuò, zài yīdìng tiáojiàn xià, yě kěyǐ jiēshòu měiyuán fùkuǎn.

Định Hồng: để sau này tiếp tục hợp tác, chúng tôi có thể chấp nhận thanh toán bằng đô la Mỹ trong điều kiện nhất định.

美花:请说说你的条件。Qǐng shuō shuō nǐ de tiáojiàn.

Mỹ Hoa: xin hãy nói điều kiện của ông.

定红:用美元支付不得不考虑汇率下跌的因素。在加价2%的条件下,可以考虑用美元支付。Yòng měiyuán zhīfù bùdé bù kǎolǜ huìlǜ xiàdié de yīnsù. Zài jiājià 2%de tiáojiàn xià, kěyǐ kǎolǜ yòng měiyuán zhīfù.

Định Hồng: thanh toán bằng đô la Mỹ thì bắt buộc phải suy nghĩ đến vấn đề tỷ giá hối đoái đang giảm sút. Trong điều kiện tăng giá trị lên 2% thì có thể xem xét đến việc thanh toán bằng đồng đô la được.

美花:我想这条件可以接受。Wǒ xiǎng zhè tiáojiàn kěyǐ jiēshòu.

Mỹ Hoa: tôi nghĩ có thể chấp nhận được điều kiện này.

Tiengtrung.vn

CS1 :Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội

CS2:Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy ( Tầng 4 )

ĐT : 09.8595.8595 – 09. 4400. 4400 – 09.6585.6585

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG ONLINE :

hoc tieng trung giao tiep online

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI :

hoc tieng trung giao tiep cho nguoi moi bat dau

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *