HỌC NÓI TIẾNG TRUNG: KHI TỨC GIẬN, TÔI NÓI …

Trung tâm tiếng trung HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP KHI TỨC GIẬN, TÔI NÓI … Nội dung bài học:  你疯了吗?Nǐ fēngle ma? Anh điên à? 别那样和我说话!Bié nàyàng hé wǒ shuōhuà! Đừng nói với tôi kiểu đó! 别跟我胡扯!Bié

HỌC NÓI TIẾNG TRUNG: THI HSK 4

Trung tâm tiếng trung TỪ VỰNG ÔN THI HSK 4 Bạn muốn ôn thi HSK 4 để đi làm, đi du học, hay đơn giản là để lấy bằng? Trung tâm tiengtrung.vn đã giúp bạn thống kê

HỌC NÓI TIẾNG TRUNG: PHONG TỤC TẬP QUÁN

Trung tâm tiếng trung   PHONG TỤC TẬP QUÁN CỦA CÁC NƯỚC  Nội dung bài học: 如果去印度或中东旅行,你吃饭或者拿东西的时候千万不能用左手。因为在这些国家人们洗澡,上厕所一般是用左手,他们认为左手不干净,所以用左手拿食品是最不礼貌的事情。在俄罗斯,人们握手或拿东西也用右手,而不用左手,因为他们认为用左手的话,会有不好的事情发生。 Rúguǒ qù yìndù huò zhōngdōng lǚxíng, nǐ chīfàn huòzhě ná dōngxī de shíhòu qiān wàn bùnéng yòng zuǒshǒu. Yīnwèi zài

HỌC NÓI TIẾNG TRUNG: HAI NGƯỜI BẠN

Trung tâm tiếng trung HAI NGƯỜI BẠN – HAI TÍNH CÁCH Nội dung bài học: 李小强和我没有什么共同点,有时候连我自己都奇怪,我们俩怎么会成了好朋友。 Lǐxiǎoqiáng hé wǒ méiyǒu shénme gòngtóng diǎn, yǒu shíhòu lián wǒ zìjǐ dōu qíguài, wǒmen liǎ zěnme huì chéng le hǎo

HỌC NÓI TIẾNG TRUNG: MÀU SẮC VÀ TÍNH CÁCH

Trung tâm tiếng trung MÀU SẮC VÀ TÍNH CÁCH Nội dung bài học: 红色代表热情。如果你最喜欢的颜色是红色,那么你很可能喜欢竞争,好跟人比赛。你可能是一个很好领导,还特别喜欢享受生活。如果你最不喜欢红色,那么你对生活的要求可能不太高,你也不太喜欢尝试自己从来没做过的事情。 Hóngsè dàibiǎo rèqíng. Rúguǒ nǐ zuì xǐhuān de yánsè shì hóngsè, nàme nǐ hěn kěnéng xǐhuān jìngzhēng, hǎo gēn rén bǐsài. Nǐ kěnéng

HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP: CHUYỆN CƯỜI

Trung tâm tiếng trung HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP CHUYỆN CƯỜI Nội dung bài học:  我姓范 上大学的时候,班上的同学都是从不同的地方考来的,连姓都没有一样的。记得刚开学的时候,班主任叫同学们一起聚餐,既作为新学期第一次班会,也算是大家的第一次沟通。 吃饭前,班主任说:“同学们刚来报到,互相还不熟悉,我们先做个自我介绍吧。” 于是, 从班主任开始,大家一个一个地介绍自己的姓名,从什么地方来等等。紧挨着班主任的同学姓汤,他开玩笑说:“就是肉丝汤的汤。” 接着,旁边的同学介绍自己姓蔡,大家一边笑一边说: “不是蔬菜的菜吧?如果是,我们这顿饭就不用点菜了。” 正说着,一个同学不好意思地站了起来,小声说:“我姓范。。。” 大家终于忍不住了,哈哈大笑起来。 Wǒ xìng Fàn Shàng dàxué de shíhòu, bān shàng de tóngxué dōu shì

HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP: XIN ĐỢI MỘT LÁT

Trung tâm tiếng trung HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP XIN ĐỢI MỘT LÁT Nội dung bài học:  请稍等      有位先生利用假期出去玩儿了一趟,回来后,他跟一位朋友讲了这样一件事: 有一天,他出去玩儿,走了一上午,又累又渴。这时,他看见一家饭店,门口立着一块大牌子:“服务周到,经济实惠”。他就走了进去,想在哪儿吃午饭。饭店里边人很少点着蜡烛,很安静。看起来挺不错的。他脱下外衣。挂在门边,然后找了一个座位坐下来。 很快,一个服务员走了过来:“欢迎光临!先生,您需要点儿什么?” 他说:“先给我来一杯扎啤吧。” “好的,请稍等。” 过了一会儿,服务员回来了: “ 对不起,先生,扎啤没有了。” 他心想,可能自己没点菜,人家不太高兴。他又说:“那么请给我上个汤,肉丝汤。” “ 好的,请稍等。” 有过了一会儿,服务员回来了: “对不起,先生,肉丝汤没有了。” “那么,给我上个炸牛排,炸羊排或者炸猪排吧。”  “ 好的,请稍等。” 过了一会儿,服务员又来了:“非常对不起,先生炸牛排,炸羊排,炸猪排都没有了。” 他终于忍不住生气了,说:“好吧,我不吃了。请把我的外衣拿过来。”

HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP: SỰ KHÁC NHAU GIỮA MỸ VÀ TRUNG QUỐC

SỰ KHÁC NHAU GIỮA MỸ VÀ TRUNG QUỐC Cùng học giao tiếp tiếng trung cấp tốc với vua tiếng Trung Youtube Dương Châu Nội dung bài học: 李军:大卫,你来中国的时间不短了,你觉得中国和美国一样吗? Lǐ Jūn: Dà Wèi, nǐ lái Zhōngguó de shí jiān

NGỮ PHÁP TIẾNG HÁN BÀI 2 QUYỂN 3

    尤其 Đặc biệt, nhất là Biểu thị sau khi so sánh, ý nghĩa biểu đạt đứng sau  尤其 còn ở mức cao hơn.Có nghĩa của từ “ 特别 . Phía sau thường kết hợp với 

Bổ ngữ trình độ

Bổ ngữ trình độ là loại bổ ngữ được sử dùng rất phổ biến trong tiếng Trung. Hôm nay tiengtrung.vn xin giới thiệu đến bạn bài viết tổng hợp về cách dùng của bổ ngữ trình độ,

Mua tran nhom Prime uy tín tại PrimeVietNam
cong ty san go Kronoswiss Thụy Sĩ Chuyên gia cung cấp san go cong nghiep gia re