HỌC NÓI TIẾNG TRUNG: TẮC ĐƯỜNG

Trung tâm tiếng trung HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TẮC ĐƯỜNG Nội dung bài học: 今天交通真挤Jīntiān jiāotōng zhēn jǐ Hôm nay xe rất đông A:我们的车速很慢。A: Wǒmen de chēsù hěn màn. A: xe của chúng ta chạy rất

HỌC NÓI TIẾNG TRUNG: HỎI ĐƯỜNG

Trung tâm tiếng trung HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP HỎI ĐƯỜNG Nội dung bài học: 告诉我怎么走?Gàosù wǒ zěnme zǒu? Cho tôi biết đi như thế nào? 乘客:我不知道地址,但是我可以指路。Chéngkè: Wǒ bù zhīdào dìzhǐ, dànshì wǒ kěyǐ zhǐ lù. Khách:

HỌC NÓI TIẾNG TRUNG: GIAO TIẾP HÀNG NGÀY

Trung tâm tiếng trung HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP Nội dung bài học: Tôi đến ngay .I’ll be back soon.我马上来。(Wǒ mǎshàng lái.) Để tôi kiểm tra xem. – I’ 我去查查看。(Wǒ qù chá chákàn.) Dài dòng văn –

HỌC NÓI TIẾNG TRUNG: GỬI BƯU PHẨM

Trung tâm tiếng trung HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP GỬI BƯU PHẨM  Nội dung bài học: 1. 这里可以邮寄包裹吗?Zhèlǐ kěyǐ yóujì bāoguǒ ma? Ở đây có thể gửi qua bưu điện gói hàng này được không? 2. 我要寄一封信。Wǒ

HỌC NÓI TIẾNG TRUNG: ĐI NHÀ HÀNG GỌI MÓN ĂN

Trung tâm tiếng trung HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP ĐI NHÀ HÀNG GỌI MÓN ĂN  Nội dung bài học: 你们这里有什么特色快餐吗?Nǐmen zhè li yǒu shé me tèsè kuàicān ma? Ở đây các bạn có món ăn nhanh nào

HỌC NÓI TIẾNG TRUNG: ĐI TAXI

Trung tâm tiếng trung HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP ĐI TAXI Nội dung bài học: 你知道怎么去天安门吗?nǐ zhīdào zěnme qù tiān’ānmén ma? Anh biết đến Thiên An Môn thì đi như thế nào không? 请带我去这个地方/地址。Qǐng dài wǒ qù

HỌC NÓI TIẾNG TRUNG: GỌI ĐIỆN THOẠI

Trung tâm tiếng trung HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP GỌI ĐIỆN THOẠI  Nội dung bài học: 喂,您找谁?Wèi, nín zhǎo shuí? Alo, bạn tìm ai? 李华在吗?Lǐ huá zài ma? Lý Hoa có nhà không? 你有她的手机号码吗?Nǐ yǒu tā de

HỌC NÓI TIẾNG TRUNG: MÀU SẮC

Trung tâm tiếng trung HỌC TIẾNG TRUNG THEO CHỦ ĐỀ MÀU SẮC  Nội dung bài học: 1. 颜色Yánsè: Màu sắc 2. 天是蓝色的。Tiān shì lán sè de. Bầu trời màu xanh. 3. 云是白色的。Yún shì báisè de. Mây màu

HỌC NÓI TIẾNG TRUNG: VIỆC NHÀ

Trung tâm tiếng trung HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP 日常琐事 Công việc thường ngày 家事 Việc nhà  Nội dung bài học:  今天是收垃圾的日子。Jīntiān shì shōu lèsè de rìzi. Hôm nay là ngày thu gom rác. 你可以去倒垃圾吗?Nǐ kěyǐ qù dào lèsè

HỌC NÓI TIẾNG TRUNG: CỬA HIỆU CẮT TÓC

  Trung tâm tiếng trung HỌC TIẾNG TRUNG THEO CHỦ ĐỀ CỬA HIỆU CẮT TÓC Hôm nay, trung tâm tiếng trung Phạm Dương Châu sẽ giới thiệu đến các bạn từ vựng tiếng trung chủ đề về hiệu

Mua tran nhom Prime uy tín tại PrimeVietNam
cong ty san go Kronoswiss Thụy Sĩ Chuyên gia cung cấp san go cong nghiep gia re