Kinh nghiệm học tiếng trung tốt nhất là việc bạn nhận ra những sai lầm  và tìm cách sửa chữa chúng. Trung tâm tiếng trung cho rằng, bạn thường mắc phải những sai lầm phổ biến sau khi học tiếng trung: 1. Luyện nghe tiếng trung không đủ Có một trường học ngôn ngữ tin