Thẻ: từ điển tiếng Trung

Từ vựng và cấu trúc cơ bản trong tiếng trung

Hôm nay trung tâm tiếng trung .com xin giới thiệu với các bạn về từ vựng và cấu trúc cơ bản trong tiếng trung. 词汇 中心, zhōngxīn , trung tâm 展览 zhănlăn, triển lãm 健身房 jiànshēn fáng , phòng tập thể thao 套房 tàofáng căn phòng 卧室 wòshì, phòng ngủ 厕所 cèsuŏ ,toa lét 洗澡间