Thể hiện tình yêu trong tiếng trung 1 Cụm từ để nói “Anh yêu em” bằng tiếng Trung, trong Hán Việt, là “wo ai ni” hoặc我爱你trong thư pháp. Nếu bạn đã nói tiếng Trung Quốc, sau đó nó sẽ không quá khó để phát âm cụm từ chính xác. Wo là những giai điệu thứ