Trung tâm tiếng trung  xin giới thiệu với các bạn một cách học tiếng trung cực chất nếu bạn cố gắng làm theo. Đây là bí quyết từ Thầy Phạm Dương Châu – một người với hơn chục năm trong nghề dạy tiếng trung. 1. Nghe bằng tiếng trung Khi nghe, xem phim Trung Quốc