https://www.youtube.com/watch?v=zwpfF7d7Z2E Sau khi đã học được những bài học căn bản ban đầu, đây là lúc bạn trau dồi thật nhiều thật nhiều vào khả năng tiếng Trung của mình. Giống như ngôn ngữ mẹ đẻ, thì việc bạn phải tắm mình trong ngôn ngữ Trung Quốc là điều dễ hiểu. Bởi nó sẽ giúp