Từ hàng ngàn năm về trước chữ Nho được dùng phổ biến và cho đến ngày nay chỉ ít người hoặc những người nghiên cứu mới biết về loại chữ này. Bạn biết gì về chữ Nho? vậy trung tâm tiếng Trung .com xin giới thiệu với bạn về nguồn gốc lịch sử của chữ