Để nói được tiếng trung, bạn không chỉ sử dụng những câu đơn giản mà còn phải học những câu dạng ghép như câu phức. Vậy thế nào là câu phức? Cấu trúc của một câu phức? Các dạng câu phức tiếng trung? Hãy cùng trung tâm tiếng trung tìm hiểu về câu phức trong