Khi bắt đầu vào 1 môn ngoại ngữ, việc đầu tiên, chúng ta tự hỏi rằng : bắt đầu là học những cái gì? có thú vị không? cách học như thế nào? liệu mình có học tốt được không? liệu mình có nói được như người bản địa không?….Những câu hỏi cho người mới