Thể hiện tình yêu trong tiếng trung 1 Cụm từ để nói “Anh yêu em” bằng tiếng Trung, trong Hán Việt, là “wo ai ni” hoặc我爱你trong thư pháp. Nếu bạn đã nói tiếng Trung Quốc, sau đó