Thể hiện tình yêu trong tiếng trung 1Cụm từ để nói “Anh yêu em” bằng tiếng Trung, trong Hán Việt, là “wo ai ni” hoặc我爱你trong thư pháp. Nếu bạn đã nói tiếng Trung Quốc, sau đó nó