THIẾU HỤT TRUNG TÂM NGỮ VÀ ĐỊNH NGỮ khi theo học tiếng trung tại các trung tâm tiếng trung . Các bạn nên cực kỳ lưu ý để có được những kết quả tốt nhất Thiếu hụt trung tâm ngữ là chỉ một bộ phận nào đó trong kết cấu câu vốn cần sử dụng