Với hầu hết những ai học tiếng trung đều cho rằng học ngữ pháp  không hề thú vị chút nào. Nếu bạn cũng nằm trong số đó, hãy thử học ngữ pháp tiếng trung theo một cách khác xem. Sự nhàm chán sẽ không còn tồn tại! Bạn hãy xem ngữ pháp như là một