Khi bắt đầu học tiếng trung quốc, bước đầu tiên bạn cần học chính là ngữ âm. Chứng tỏ việc học ngữ âm tiếng trung rất quan trọng. Vậy bạn phải học ngữ âm tiếng trung thế nào cho chuẩn? Trung tâm tiếng trung cho rằng cũng như các phần học ngoại ngữ khác, bạn phải