Lượng từ là một trong số những từ loại trong ngữ pháp tiếng Trung. Bài viết này  khái quát tất tần tật về lượng từ. Bạn nên đọc để trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Trung I. Lượng từ và Phân loại lượng từ trong tiếng trung: 1.