Học nói tiếng Trung tại các Trung tâm tiếng Trung cũng chưa chắc đã chú trọng cho bạn sửa chi tiết những vấn đề này.Vì vậy, các bạn nên chú ý đến cách phát âm của mình để điều chỉnh cho phù hợp. Dưới đây là những lỗi sai thường gặp khi phát âm tiếng