Nếu bạn quyết tâm Học tiếng Trung quốc nhưng lại chưa biết bắt đầu từ đâu? Học như thế nào? Hãy tham khảo kinh nghiệm của cậu bạn Hoàng Minh Dương – một học viên xuất sắc đến từ trung tâm tiếng trung danh tiếng. Bạn ấy cũng đã từng ” vò đầu bứt tai” khi