Qua việc học  khẩu ngữ,  bạn có thể  luyện nói tiếng trung  cơ bản sử dụng trong giao tiếp hàng ngày.Trung tâm tiếng trung giúp bạn sưu tầm một số từ khẩu ngữ hay dùng trong giao tiếp và nói tiếng trung  在乎: Bùzàihū: Không để tâm, không để ý. 无所谓: Wúsuǒwèi: Không thể nói là… /