Hát theo cô nàng triệu vy trong bài hát Họa tâm để  việc học tiếng trung quốc dễ dàng hơn ở đâu? https://www.youtube.com/watch?v=v39ENDvuBbM   [00:33]   Khoảng lặng 2 giây kế tiếp, là để người ta chuẩn bị tinh thần bước vào thế giới ảo diệu của ‘Hoạ tâm’. Đoạn nhạc dạo đầu với tiếng