Ý nghĩa số

Dưới đây là mã số vạch của tiếng trung quốc trong khi học. Mời các bạn tìm hiểu về ý nghĩa của những con số này:

520:我爱你Wǒàinǐ

147:一世情 Yīshìqíng

234:爱相随Àixiāngsuí

920:就爱你Jiùàinǐ

1314:一生一世Yīshēngyīshì

5871:我不介意Wǒbùjièyì

7319:天长地久 Tiānchángdìjiǔ

7731:心心相印Xīnxīnxiāngyìn

9213:钟爱一生 Zhōng’àiyīshēng

59240:我最爱是你Wǒzuìàishìnǐ

57350:我只在乎你Wǒzhǐzàihūnǐ

53770 :我想亲亲你 Wǒxiǎngqīnqīnnǐ

25184:爱我一辈子Àiwǒyībèizi

518420:我一辈子爱你Wǒyībèiziàinǐ

584520:我发誓我爱你Wǒfāshìwǒàinǐ

246437 :爱是如此神奇Àishìrúcǐshénqí

543720:我是真心爱你Wǒshìzhēnxīnàinǐ

5452830:无时无刻不想你Wúshíwúkèbùxiǎngnǐ

5201314 :我爱你一生一世Wǒàinǐyīshēngyīshì

1392010 :一生就爱你一人Yīshēngjiùàinǐyīrén

0594184 :你我就是一辈子Nǐwǒjiùshìyībèizi

1314920:一生一世就爱你Yīshēngyīshìjiùàinǐ

2010000:爱你一万年Àinǐyīwànnián

8834760:漫漫相思只为你Mànmànxiāngsīzhǐwèinǐ

706519184:请你让我依靠一辈子Qǐngnǐràngwǒyīkàoyībèizi

 Tiengtrung.vn

CS1 :Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội

CS2:Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy ( Tầng 4 )

ĐT : 09.8595.8595 – 09. 4400. 4400 – 09.6585.6585

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG ONLINE :

hoc tieng trung giao tiep online

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI :

hoc tieng trung giao tiep cho nguoi moi bat dau

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *