Chào các bạn trong tiếng Trung giao tiếp, chủ đề đồ vật trong gia đình rất quen thuộc nhưng cũng vô cùng quan trọng đúng không? Chúng ta có thể đã biết một số đồ vật bằng tiếng Trung rồi? Nhưng mẫu câu, cách dùng từ đó ra sao? Hôm nay tiengtrung.vn xin giới thiệu