Khi học tiếng trung bạn có thể tiếp thu kiến thức bằng nhiều cách khác nhau như: học thuộc lòng, làm bài tập….Nhưng có một cách học có lẽ bạn ít khi  chú trọng hoặc lười không sử dụng đó là đặt câu hỏi. Học tiếng trung – Muốn giỏi phải hay hỏi là phương