Làm thế nào nhớ chữ Hán nhanh, viết chữ Hán đẹp?   Làm thế nào để viết tiếng Trung đẹp? Cách nào để nhớ tiếng Trung nhanh nhất?  Chắc chắn đối với các bạn mới bắt đầu học tiếng Trung, thậm chí ngay cả đối với những người đã học xong Hán ngữ 1 thì