Chủ đề “Thư viện”

HỌC TIẾNG TRUNG THEO CHỦ ĐỀ

THƯ VIỆN

 1. 删改本Shāngǎiběn: ấn bản có sửa chữa, cắt bỏ
 2. 增订版Zēngdìngbǎn: ấn bản có sửa chữa và bổ sung
 3. 图书馆版Túshūguǎnbǎn: ấn bản thư viện
 4. 百科全书Bǎikēquánshū: bách khoa toàn thư
 5. 索引本Suǒyǐn běn: bản chỉ dẫn tra cứu
 6. 地图Dìtú: bản đồ
 7. 海外版Hǎiwài bǎn: bản hải ngoại
 8. 目录索引Mùlùsuǒyǐn: bản hướng dẫn tra cứu thư mục
 9. 盗印版Dàoyìnbǎn: bản in lậu
 10. 试用版Shìyòngbǎn: bản in thử
 11. 新版Xīnbǎn: bản mới
 12. 国际版Guójìbǎn: bản quốc tế
 13. 直接影印本Zhíjiē yǐngyìnběn: bản sao chụp trực tiếp
 14. 手稿Shǒugǎo: bản thảo viết tay
 15. 录像带Lùxiàngdài: băng hình
 16. 报纸Bàozhǐ: báo
 17. 护封Hùfēng: bìa bọc (sách)
 18. 封面Fēngmiàn: bìa ngoài
 19. 内封面Nèifēngmiàn: bìa trong
 20. 编年史Biānniánshǐ: biên niên sử
 21. 藏书Cángshū: cất giữ sách
 22. 读书俱乐部Dúshūjùlèbù: câu lạc bộ đọc sách
 23. 图书借阅服务Túshūjièyuèfúwù: dịch vụ mượn đọc sách
 24. 到期的Dào qí de: đến hạn
 25. 装订Zhuāngdìng: đóng sách
 26. 书架Shūjià: giá sách
 27. 图书馆馆长Túshūguǎnguǎnzhǎng: giám đốc thư viện

Tiengtrung.vn

CS1 :Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội

CS2:Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy ( Tầng 4 )

ĐT : 09.8595.8595 – 09. 4400. 4400 – 09.6585.6585

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG ONLINE :

hoc tieng trung giao tiep online

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI :

hoc tieng trung giao tiep cho nguoi moi bat dau

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *