Chủ đề “Dịch vụ thư viện”

HỌC TIẾNG TRUNG THEO CHỦ ĐỀ

DỊCH VỤ THƯ VIỆN

 1. 借书单Jiè shū dān: phiếu mượn sách
 2. 参考阅览部Cānkǎo yuèlǎn bù: phòng đọc tham khảo
 3. 借书部Jiè shū bù: phòng mượn sách
 4. 复印室Fùyìn shì: phòng photocopy
 5. 珍本部Zhēn běnbù: phòng sách quý hiếm
 6. 情报资料部Qíngbào zīliào bù: phòng thông tin tư liệu
 7. 逾期的Yúqī de: quá hạn
 8. 借书服务台Jiè shū fúwù tái
 9. 书签Shūqiān: thẻ đánh dấu sách
 10. 借书证Jiè shū zhèng: thẻ mượn sách
 11. 入书库阅览证Rù shūkù yuèlǎn zhèng: thẻ vào đọc tại kho sách
 12. 借阅期限Jièyuè qīxiàn: thời hạn mượn đọc
 13. 图书管理员Túshū guǎnlǐ yuan: thủ thư
 14. 收费的租书图书馆Shōufèi de zū shū túshū guǎn: thư viện cho thuê sách
 15. 公共图书馆Gōnggòng túshū guǎn: thư viện công cộng
 16. 家庭图书馆Jiātíng túshū guǎn: thư viện gia đình
 17. 图书馆学Túshū guǎn xué: thư viện học
 18. 学术图书馆Xuéshù túshū guǎn: thư viện học thuật
 19. 理科图书馆Lǐkē túshū guǎn: thư viện khoa học tự nhiên
 20. 文科图书馆Wénkē túshū guǎn: thư viện khoa học xã hội
 21. 版本图书馆Bǎnběn túshū guǎn: thư viện lưu chiểu
 22. 巡回图书馆Xúnhuí túshū guǎn: thư viện lưu động
 23. 流动图书馆Liúdòng túshū guǎn: thư viện lưu động
 24. 开架图书馆Kāijià túshū guǎn: thư viện mở
 25. 学校图书馆Xuéxiào túshū guǎn: thư viện nhà trường
 26. 儿童图书馆Értóng túshū guǎn: thư viện nhi đồng
 27. 农业图书馆Nóngyè túshū guǎn: thư viện nông nghiệp
 28. Xem thêm : Cách nhớ nhanh 214 bộ thủ chữ Hán qua thơ 

Tiengtrung.vn

CS1 :Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội

CS2:Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy ( Tầng 4 )

ĐT : 09.8595.8595 – 09. 4400. 4400 – 09.6585.6585

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG ONLINE :

hoc tieng trung giao tiep online

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI :

hoc tieng trung giao tiep cho nguoi moi bat dau

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *