trung tâm tiếng uy tín tại Hà nội Archive

Anh ta đang làm gì thế?

第二十课:她在做什么呢 Anh ta đang làm gì thế? 一,课文 (一)她 在 做 什 么 呢 tāzàizuòshénme ne Phạm Dương Châu – tiengtrung.vn (玛丽问爱德华,麦克在不在宿舍。。。)mǎlìwènàidéhuá, màikèzàibùzàisùshè… 玛丽:麦克在宿舍吗? Mǎlì: Màikèzàisùshè ma? 爱德华:在。 Àidéhuá: Zài. 玛丽:她在做什么呢? Mǎlì: Tāzàizuòshénme ne? 爱德华:我来的时候,他正在听音乐呢. Àidéhuá: Wǒlái

Đề nghị

Trung tâm tiếng trung sẽ chia sẻ những mẫu câu cơ bản khi bạn muốn đề nghị điều gì đó với ai đó. Mẫu câu cơ bản 也许我们可以协调一下。Yěxǔ wǒmen kěyǐ xiétiáo yīxià. Có lẽ chúng ta nên

NGỮ PHÁP BÀI 21

Trung tâm tiếng trung muốn giới thiệu đến các bạn học những mẫu câu trong phần ngữ pháp tiếng trung: 动作行为的目的和方式的表达:连动句 Cách biểu đạt mục đích và phương thức của hành vi động tác: Câu liên động

眼 镜, 钟 表店 Cửa hàng bán kính mắt, đồng hồ

Học nói tiếng trung chia sẻ những mẫu câu, đoạn hội thoại về chủ đề cửa hàng bán kính mắt, đồng hồ.  Hội thoại A 欢迎你来我们眼镜专卖店!Huānyíng nǐ lái wǒmen yǎnjìng zhuānmài diàn! Chào mừng anh đến với

Lượng từ tiếng trung

Lượng từ tiếng trung là loại từ biểu thị đơn vị của người, sự vật hoặc đơn vị của động tác hành vi. Có ba loại lượng từ: Danh lượng từ: Danh lượng từ biểu thị đơn

玩 具 店 Quầy bán đồ chơi

Các bạn đã học hết những đoạn hội thoại tiếng trung mà chúng tôi chia sẻ trong những buổi hôm trước chưa, nếu rồi thì hãy tiếp tục học tình huống tiếp theo nhé, tại quầy bán

Kỹ năng gợi ý kích hoạt với những khách hàng im lặng

Trung tâm tiếng trung giới thiệu cho các bạn những mẫu câu về kỹ năng gợi ý kích họat với những khách hàng im lặng. Kỹ năng gợi ý kích hoạt với những khách hàng im lặng

NGỮ PHÁP BÀI 16

Phần ngữ pháp tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là ngữ pháp bài 16. Dưới đây là nội dung của phần này. 1. 主 谓 谓 语 句 Câu vị ngữ chủ vị (1) 主谓词组作谓语,说明或描写主语的句子叫主谓谓语句。例如:

Bài 19: 爱 好 Sở thích

Chủ đề nói tiếp theo mà trung tâm tiếng trung chia sẻ với các bạn đó là nói về sở thích. Hãy cùng học theo đoạn hội thoại sau nhé! 对 话 Hội thoại: 1.1 Jim:你喜欢音乐吗?Nǐ xǐhuān

NGỮ PHÁP BÀI 57

Bài ngữ pháp tiếng trung tiếp theo mà trung tâm tiếng trung muốn chia sẻ có nội dung như sau: I. 动作结果的表达:趋向补语的引申用法 Biểu đạt kết quả của động tác: Cách dùng mở rộng của bổ ngữ xu